SET MINNA 3-4

รายละเอียดคอร์ส

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 3-4
เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว
ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับ N5

 • เนื้อหาอัดแน่นสอนแบบละเอียดมากๆๆ 65 ชั่วโมง+
 • เรียนรู้ เข้าใจการผันคำกริยาในรูปต่างๆ
 • เข้าใจไวยากรณ์ที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น
 • สามารถแต่งประโยคหรือสื่อสารในระดับที่ยากขึ้นได้
 • สอดแทรกเทคนิค พร้อมตัวอย่างนอกเหนือหนังสือ
 • อธิบายเข้าใจง่ายเห็นภาพตาม
 • มีแบบฝึกหัดเสริมและการบ้านการแปลทุกบท

แถมฟรี

 • ไฟล์แบบฝึกหัดเสริม
 • ไฟล์แบบฝึดหัดการแปลทุกบท

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล
 • รอข้อมูล

คลิปตัวอย่างการสอนตัว