คอร์สปูพื้นฐาน

คอร์สสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

คอร์สที่เริ่มจาก 0 จนสามารถอ่านออกเขียนได้คล่องและถูกต้อง

รายละเอียดคอร์ส

Minna No Nihongo 1

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 1 เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานตัวอักษรมาแล้ว ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น 1

รายละเอียดคอร์ส

Minna No Nihongo 2

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 2 เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในมินนะเล่ม 1 มาแล้ว ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น 2

รายละเอียดคอร์ส

Minna No Nihongo 3

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 3เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในมินนะเล่ม 2 มาแล้ว ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น 3

รายละเอียดคอร์ส

Minna No Nihongo 4

เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในมินนะเล่ม 3 มาแล้ว
ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น 4

รายละเอียดคอร์ส

จาก 0 ถึงไวยากรณ์เบื้องต้น 1

คอร์สนี้จะเป็นการปูพื้นฐานตั้งแต่แรก จนถึงสามารถเรียนรู้ในไวยากรณ์ระดับต้น

รายละเอียดคอร์ส

เตรียมสอบวัดระดับภาษา

คอร์สติว JLPT N4

คอร์สติว JLPT N4 เหมาะสำหรับคนที่เตรียมสอบ JLPT N4 และนำไปใช้ในการสอบ JLPT N5

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สติว JLPT N5

คอร์สนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อและสอนเทคนิคหรือวิธีการจำเพื่อเตรียมพร้อมและนำไปใช้ในการสอบ JLPT N5

รายละเอียดคอร์ส

จับคู่ถูกกว่า

Set Minna 1-2

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 1 และ 2 เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานตัวอักษรมา

รายละเอียดคอร์ส

Set Minna 3-4

เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้ว
ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับ N5

รายละเอียดคอร์ส

Set พื้นฐาน + Minna 1-2

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจาก 0
ถึงไวยากรณ์ระดับ N5

รายละเอียดคอร์ส

Set พื้นฐานจาก 0 ถึง N5

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจาก 0
ถึงไวยากรณ์ระดับ N5

รายละเอียดคอร์ส

Set Minna 1-2 และ N5

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มไวยากรณ์เบื้องต้น
ถึงเตรียมสอบ JLPT N5

รายละเอียดคอร์ส

Full set พื้นฐานจาก 0 ถึง N4

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มจาก 0
ถึงเตรียมสอบ JLPT N4

รายละเอียดคอร์ส