Set Minna 1-2 และ N5

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับคนที่ต้องการเริ่มไวยากรณ์เบื้องต้น
ถึงเตรียมสอบ JLPT N5

  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล

แถมฟรี

  • ไฟล์แบบฝึกหัดเสริม
  • ไฟล์แบบฝึดหัดการแปลทุกบท

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล
 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล
  • รอข้อมูล

คลิปตัวอย่างการสอนตัว