Minna No Nihongo 4

รายละเอียดคอร์ส

เรียนภาษาญี่ปุ่น ระดับไวยากรณ์เบื้องต้น 4
เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นฐานในมินนะเล่ม 3 มาแล้ว ต้องการเรียนไวยากรณ์ระดับเบื้องต้น 4

 • เนื้อหาอัดแน่นสอนแบบละเอียดมากๆ 65 ชั่วโมง+

 • เรียนรู้ เข้าใจการผันคำกริยาในรูปต่างๆ

 • เข้าใจไวยากรณ์ที่ยากขึ้น ซับซ้อนขึ้น

 • สามารถแต่งประโยคหรือสื่อสารในระดับที่ยากขึ้นได้

 • สอดแทรกเทคนิค พร้อมตัวอย่างนอกเหนือหนังสือ อธิบายเข้าใจง่ายเห็นภาพตาม

 • มีแบบฝึกหัดเสริมและการบ้าน

แถมฟรี

 • ไฟล์แบบฝึกหัดเสริม

 • ไฟล์แบบฝึกหัดการแปลทุกบท

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • คนที่เรียนไวยากรณ์มินนะ เล่ม 1-3 จบแล้ว
 • คนที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (A-level) หรือสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น เช่น JLPT JPT J-test ฯลฯ
 • คนที่ต้องการเรียนโครงสร้างประโยคต่างๆเพื่อปรับใช้ในการสนทนาชีวิตประจำวัน หรือการทำงานในบางอาชีพได้

คลิปตัวอย่างการสอนตัว