คอร์สติว JLPT N5

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สนี้จะเป็นการทบทวนเนื้อและสอนเทคนิคหรือวิธีการจำ 
เพื่อเตรียมพร้อมและนำไปใช้ในการสอบ JLPT N5

 • ทบทวนรูปประโยคหลักๆในมินนะเล่ม 1-2
 • สอนเทคนิคหรือวิธีการจำ และนำไปใช้ในการสอบ
 • ติวข้อสอบ N5 จากข้อสอบปีเก่า ๆ ที่เคยออกสอบ
 • ติวข้อสอบพาร์ทการฟัง

แถมฟรี

 • ไฟล์แบบฝึกหัดและเนื้อหาเสริม

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลย ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นได้
 • ผู้ที่วางแผนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังหรือเพื่อใช้งานภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานหรือเรียนต่อในอนาคต
 • ผู้ที่เคยเรียนตัวอักษรมาแล้วในรูปแบบของอักษรโรมันจิ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ทำให้ไม่สามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้
 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • สามารถเขียนตัวอักษรคานะ ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม อ่านง่าย
 • เข้าใจวิธีการออกเสียงตัวอักษร ทั้งรูปแบบตัวอักษรเดี่ยว เสียงสะกด เสียงขุ่น เสียงกึ่งขุ่น ส่งผลให้ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและฟังภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น
 • สามารถนับเลขหลักหน่วยถึงหลักล้านได้โดยไม่เกิดความสับสน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การซื้อของ หรือใช้เรียนต่อยอดในบทเรียนหลักได้เลยทันที!
 • สามารถอ่านศัพท์ที่เขียนด้วยฮิรางานะ และคาตาคานะได้ครบถ้วน
 • รู้จักวิธีการแนะนำตัวอย่างง่าย และสามารถกล่าวทักทายในระดับพื้นฐานเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

คลิปตัวอย่างการสอนตัว