คอร์สติว JLPT N4

รายละเอียดคอร์ส

เหมาะสำหรับคนที่เตรียมสอบ JLPT N4

 • ติวจากข้อสอบ N4 ของจริง

 • เฉลยและอธิบายอย่างละเอียด

 • ทบทวนเนื้อหาในมินนะ โนะ นิฮงโกะ

 • มีแบบทดสอบจับเวลาในการทำ

 • มีแบบฝึกหัดและเนื้อหาเสริม

แถมฟรี

 • เอกสารรวมทั้งหมดจาก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” เล่ม1-4 (365 คำ)

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • เหมาะสำหรับคนที่เตรียมสอบ JLPT N4
 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • ไฟล์เอกสารรวมทั้งหมดจาก “มินนะ โนะ นิฮงโกะ” เล่ม1-4 (365 คำ)
 • ติวจากข้อสอบ N4 ของจริง เฉลยและอธิบายอย่างละเอียด
 • ทบทวนเนื้อหาในมินนะ โนะ นิฮงโกะ
 • มีแบบทดสอบจับเวลาในการทำ
 • มีแบบฝึกหัดและเนื้อหาเสริม

คลิปตัวอย่างการสอนตัว