คอร์สสำหรับคนไม่มีพื้นฐาน

รายละเอียดคอร์ส

คอร์สที่เริ่มจาก 0 จนสามารถอ่านออกเขียนได้คล่องและถูกต้อง

 • เนื้อหาอัดแน่นสอนแบบละเอียดมาก ๆ  29 ชั่วโมง+
 • ปูพื้นฐานตัวอักษรฮิรางานะ คาคาคานะ และตัวเลขอย่างละเอียด
 • เรียนรู้การใช้คำแสดงคำถามที่เจอบ่อย ๆ
 • ปูพื้นฐานแน่นเพื่อการต่อยอดการเรียนไวยากรณ์ในลำดับต่อไป
 • สอดแทรกเทคนิค พร้อมตัวอย่างนอกเหนือหนังสือ
 • อธิบายเข้าใจง่ายเห็นภาพตาม
 • รวมเนื้อหาและแบบฝึกหัดมากกว่า 120 หน้า
 • มีหนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สส่งให้ฟรี

แถมฟรี
บัตรคำ (Flash Card) ในเล่มหัดอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่น

คอร์สนี้เหมาะกับใคร ?

 • ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลย ยังไม่สามารถอ่านหรือเขียนตัวอักษรญี่ปุ่นได้
 • ผู้ที่วางแผนจะเรียนภาษาญี่ปุ่นอย่างจริงจังหรือเพื่อใช้งานภาษาญี่ปุ่นเพื่อการทำงานหรือเรียนต่อในอนาคต
 • ผู้ที่เคยเรียนตัวอักษรมาแล้วในรูปแบบของอักษรโรมันจิ (ตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ทำให้ไม่สามารถอ่านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นได้
 

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • สามารถเขียนตัวอักษรคานะ ได้อย่างถูกต้องและสวยงาม อ่านง่าย
 • เข้าใจวิธีการออกเสียงตัวอักษร ทั้งรูปแบบตัวอักษรเดี่ยว เสียงสะกด เสียงขุ่น เสียงกึ่งขุ่น ส่งผลให้ออกเสียงภาษาญี่ปุ่นและฟังภาษาญี่ปุ่นได้ดีขึ้น
 • สามารถนับเลขหลักหน่วยถึงหลักล้านได้โดยไม่เกิดความสับสน สามารถใช้ในชีวิตประจำวันเช่น การซื้อของ หรือใช้เรียนต่อยอดในบทเรียนหลักได้เลยทันที!
 • สามารถอ่านศัพท์ที่เขียนด้วยฮิรางานะ และคาตาคานะได้ครบถ้วน
 • รู้จักวิธีการแนะนำตัวอย่างง่าย และสามารถกล่าวทักทายในระดับพื้นฐานเป็นภาษาญี่ปุ่นได้

คลิปตัวอย่างการสอนตัว